ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης & Ψυχοθεραπείας “Support” που δημιουργήσαμε με αγάπη και τεράστιο αίσθημα ευθύνης, υπάρχουν οι Υπηρεσίες:
Ατομική θεραπεία,
άγχος και διαταραχές πανικού,
κατάθλιψη,
πένθος/ απώλεια,
χρόνια ασθένεια,
διαπροσωπικές σχέσεις,
δεξιότητες επικοινωνίας,
χαμηλή αυτοεκτίμηση,
αυτοβελτίωση,
διαχείριση σχέσεων,
Ψυχοσωματικά,
Υγεία και ευεξία
Στην ατομική θεραπεία δημιουργείται η σχέση αυτή μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου που θα οδηγήσει στην επίλυση του αιτήματος του δεύτερου. Πρόκειται για μια θεραπευτική σχέση εμπιστοσύνης των δύο μερών και γίνεται εξατομικευμένος σχεδιασμός παρεμβάσεων, προερχόμενος από θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 60 λεπτά, είναι συνήθως εβδομαδιαίες.
Κάποια από τα θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ατομική θεραπεία είναι:
• Κατάθλιψη
• Άγχος και μακροχρόνιες φοβίες
• Φοβίες
• Σχέσεις
• Θυμός
• Αυτογνωσία
• Αυτοεκτίμηση