Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΡΧΙΚΗ

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτικής

H εταιρεία“support.” είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης, αναγνωρισμένη από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο. : 000151003071) που προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής.
Βασικός κορμός και κινητήριος δύναμη είναι η ιδέα της συνεργασίας, τόσο μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας, που συνεργάζονται με το κέντρο ψυχικής ισορροπίας, όσο και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτό.

Την εταιρεία support την στελεχώνει μια επιστημονική ομάδα με επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ισορροπίας
Η σύσταση αυτής της ομάδας έγινε με σκοπό την ορθότερη ποιότητα των θεραπειών και όλων των παροχών που μπορεί να προσφέρει.